Algemene voorwaarden

 

Onderdeel A - Algemeen

 

1.0 Toepasselijkheid

 

1.1 Bubbelbazen

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Bubbelbazen V.O.F. in Rotterdam (hierna: ‘Bubbelbazen’), om te gebruiken in relatie met haar klanten.

1.2 Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bubbelbazen en op elke overeenkomst op afstand tussen jou en Bubbelbazen. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

1.3 Wijzigingen.

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons worden aangepast. Indien wij deze voorwaarden aanpassen dan zullen wij je daar altijd van op de hoogte stellen.

2.0 Privacy

 

2.1 Persoongegevens.

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt worden zorgvuldig en overeenkomstig ons privacybeleid verwerkt. Ons privacybeleid is te raadplegen via www.bubbelbazen.nl/privacy-verklaring.

 

Onderdeel B – Producten, bestellingen en retouren

 

3.0 Het aanbod van onze producten

 

3.1 Beperkte geldigheidsduur.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of het aanbod onder specifieke voorwaarden geschiedt, dan vermelden wij dit altijd nadrukkelijk op onze website www.bubbelbazen.nl.

3.2 Prijs.

Alle prijzen op onze website zijn inclusief BTW, en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of expliciet overeengekomen.

3.3 Kennelijke vergissing.

Wij zijn niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.

4.0 Jouw bestelling

 

4.1 Overeenkomst.

De overeenkomst tussen jou en Bubbelbazen komt tot stand nadat je de bestelling op de Website hebt afgerond en van ons een bevestigingse-mail hebt ontvangen met daarin de details van je bestelling. Bestelling geplaatst door personen jonger dan achttien (18) jaar worden niet in behandeling genomen.

4.2 Bezorgkosten.

De minimale ordergrootte is 1 fles en zijn de bezorgkosten € 7,50 voor alle orders. Voor orders die bezorgd dienen te worden in Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Schiedam, Berkel en Rodenrijs, Waddinxveen, Krimpen aan den IJssel of Zuidplas is de bezorging gratis. Voor specifieke bestellingen en bestellingen in afwijkende (geschenk)verpakkingen, gelden afwijkende nader door Bubbelbazen vast te stellen bezorgkosten. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Bubbelbazen via het contactformulier. 

4.3 Persoongegevens.

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt worden zorgvuldig en overeenkomstig ons privacybeleid verwerkt. Ons privacybeleid is te raadplegen via www.bubbelbazen.nl/privacy-verklaring.

4.4 Levering.

Als uitgangspunt leveren wij bestellingen die voor donderdag 16:00 uur zijn geplaatst op de daarop volgende zaterdag op het aangegeven adres, tenzij (i) de zaterdag een feestdag is, (ii) een ander levermoment expliciet is overeengekomen, (iii) sprake is van overmacht aan de kant van Bubbelbazen, (iv) het product niet voorradig is; en/of (v) sprake is van een afwijkende bestelling, zoals een bestelling in een geschenkverpakking. In de voorgenoemde gevallen nemen we contact met je op over een nader af te stemmen bezorgmoment.

4.5 Vertraging.

Indien de bezorging vertraging ondervindt - of slechts gedeeltelijk kan worden geleverd - dan informeren wij je zo snel mogelijk (meestal al binnen 24 uur) en uiterlijk binnen een paar dagen na de datum van de bestelling. Je hebt dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.6 Herroeppingsrecht.

Na ontvangst van het product op het door jou opgegeven adres heb je veertien (14) dagen de tijd om zonder opgave van reden je bestelling te herroepen. Indien je meerdere producten tegelijk hebt besteld - en deze niet tegelijkertijd arriveren - dan gaat de termijn van veertien (14) dagen in op het moment dat het laatste product is ontvangen.

4.7 Betaling.

De aan Bubbelbazen verschuldigde bedragen dienen bij bestelling te worden voldaan per iDEAL.

4.8 Waardevermindering.

Indien je het product op zodanige wijze hanteert die in strijd is met de algemene voorwaarden dan ben je aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van dit handelen.

5.0 Terugsturen

 

5.1 Informeren.

Indien je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht dan kan je dit doen door het modelformulier in te vullen en te mailen naar info@bubbelbazen.nl. Als alternatief voor het modelformulier kan je ook een mail sturen aan info@bubbelbazen.nl onder vermelding van je NAW-gegevens, besteldatum en factuurgegevens. Na ontvangst sturen wij je een bevestigingse-mail.

5.2 Terugsturen.

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen - nadat je je herroepingsrecht hebt ingeroepen – dien je het product aan ons terug te sturen.

5.3 Verpakking.

Het product dient in de originele verpakking en conform onze instructies teruggestuurd te worden. Jij bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product tijdens het terugzenden.

5.4 Bewijslast.

Als consument draag je de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van je herroepingsrecht.

5.5 Kosten.

De kosten voor het terugsturen van de bestelling komen volledig voor jouw rekening.

5.6 Terugbetaling.

Uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat wij het geretourneerde product hebben ontvangen, betalen wij jij de volledige kosten terug, exclusief eventuele kosten voor levering. Terugbetaling geschiedt via hetzelfde betaalmiddel als gebruikt tijdens de bestelling. 

6.0 Vragen of klachten

 

6.1 Omschrijving.

Indien je een klacht hebt kun je deze richten aan Bubbelbazen via info@bubbelbazen.nl. Omschrijf in deze e-mail uitgebreid je klacht zodat wij deze zo goed mogelijk in behandeling kunnen nemen. Wij zullen binnen 10 dagen op je klacht reageren.

6.2 Geschillen.

Mocht je na het afhandelen van de klacht door ons niet tevreden zijn dan kan je de klacht voorleggen aan online geschillenplatform van de Europese Commissie welke te raadplegen is via: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

6.3 Vragen.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via info@bubbelbazen.nl. Deze voorwaarden zijn opgesteld op 1 december 2020

 

Modelformulier terugzending

 

Gebruik voor het terugsturen van je producten onderstaand retourformulier.

Mocht je niet tevreden zijn over het product of de levering stuur het product dan binnen 14 dagen na ontvangst terug.

 

Retourformulier

Factuurnummer:

Datum van ontvangst:

Reden voor het terugzenden:

Naam:

Emailadres:

Telefoonnummer:

Adres:

Postcode:

Stad:

Land: